Oorsprong

De Didgeridoo – oorsprong

Hoe lang de didgeridoo al door de Aboriginals bespeeld wordt is moeilijk in te schatten. Onlangs is een schatting gemaakt van 2000 jaar. Dit op basis van de tijd die nodig geweest zou zijn om de kennis over het instrument te verspreiden van de plaats van oorsprong naar de plaatsen waar de Europeanen de didgeridoo tegen kwamen toen ze Australië ontdekten.

De didgeridoo maakte in eerste instantie alleen onderdeel uit van de cultuur van de Aboriginals in de noordelijke gebieden van de Northern Territory en in de noordoostelijke delen van de Kimberleys van West Australië.