termiet_plat

Deze platte termietenheuvels zorgen ervoor dat de termieten in zo stabiel mogelijke temperatuur kunnen overleven.