termiet_plat-2

Als de richting van de termietenheuvel niet optimaal is t.o.v. de zon, wordt deze verlaten en verwordt tot bemesting van het land…